Publications

Articles in peer-reviewed journals:

Books and monographs:

 • Matysiak, A., 2014, ed. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (New patterns of family formation in Poland. Its causes and consequences for subjective well-being). Scholar Publishing, ISBN: 978-83-7383-654-9
 • Matysiak A. 2011, Interdependencies between fertility and women’s labour supply. Springer, Dordrecht, ISBN 978-94-007-1284-3 
 • Kotowska I.E., Matysiak A., Domaradzka A., 2005, Scenariusze polityki ludnościowej do 2030r. Wyniki badania eksperckiego Delphi (Population policy scenarios. Delphi Study), Warsaw: Warsaw School of Economics Publishing

Book chapters:

 • Matysiak, A., Nitsche, N., 2016, Emerging Trends: Family Formation and Gender. In: Scott, R., Buchmann M., Kosslyn S. (eds.) Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-1-118-90077-2.
 • Matysiak, A., Mynarska, M. 2014, Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność (Childbearing in cohabitation). In: Matysiak, A. (ed.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (New patterns of family formation in Poland. Its causes and consequences for subjective well-being). Scholar Publishing, p. 24-53, ISBN: 978-83-7383-654-9
 • Matysiak, A., 2014, Praca kobiet a macierzyństwo: rola poziomu wykształcenia i wykonywanego zawodu (Women’s paid work and motherhood: the role of the education level and occupation) In: Matysiak, A. (ed.), Nowe wzorce formowania I rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (New patterns of family formation in Poland. Its causes and consequences for subjective well-being). Scholar Publishing, p. 77-104, ISBN: 978-83-7383-654-9
 • Mynarska, M., Matysiak, A., Rybińska, A., 2014, Którędy do bezdzietności? Analiza ścieżek życia kobiet, które nigdy nie zostały matkami (Pathways to childlessness). In: Matysiak, A. (ed.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (New patterns of family formation in Poland. Its causes and consequences for subjective well-being). Scholar Publishing, p. 105-131, ISBN: 978-83-7383-654-9
 • Styrc, M., Matysiak, A., 2014, Aktywność zawodowa kobiet a trwałość małżeństwa w zmiennych warunkach społeczno-instytucjonalnych (Women’s economic activity and marital stability in the changing institutional context): Matysiak, A., (ed.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (New patterns of family formation in Poland. Its causes and consequences for subjective well-being). Scholar Publishing, p. 163-186, ISBN: 978-83-7383-654-9
 • Baranowska-Rataj, A., Matysiak, A., 2014, Jak zachowania w zakresie formowania i rozwoju rodzin wpływają na zadowolenie z życia? (How does family formation affect subjective well-being?) In: Matysiak, A. (ed.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (New patterns of family formation in Poland. Its causes and consequences for subjective well-being). Scholar Publishing, p. 187-208, ISBN: 978-83-7383-654-9
 • Matysiak, A,. 2009, Zatrudnienie kobiet w Polsce a posiadanie dzieci: bariera czy warunek? (Women’s employment in Poland: a barrier or a precondition to childbearing?), p. 197-232. In: Kotowska I.E. (ed.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce (Structural and cultural conditions of women’s labour force participation in Poland). Warsaw: Scholar Publishing, ISBN: 9788373833128
 • Matysiak A., Vignoli D., 2009, Family and Work Reconciliation: A New Approach to an Old Problem. In: M. Kuhn and C. Ochsen (eds.), Labour Markets and Demographic Change, VS Verlag. 
 • Kotowska I.E., Matysiak A., 2008, Reconciliation of work and family under different institutional settings, p. 347-370. In: Höhn Ch., Avramov D., Kotowska, I.E. (eds.), People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Springer. 
 • Matysiak A., 2007, Organizacja czasu pracy i opieki (Reconciling family and work), p. 345-382 In: Kotowska, I.E., Sztanderska, U., Wóycicka, I. (eds.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (Economic and educational activity and family responsibilities in Poland), Warsaw: Scholar Publishing, ISBN 978-83-7383-248-0 
 • Matysiak A., 2007, Indywidualne przesłanki zwiększenia aktywności zawodowej (Individual prerequisities for increasing economic activity) p. 383-403. In: Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I.(eds.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (Economic and educational activity and family responsibilities in Poland), Warsaw: Scholar Publishing, ISBN 978-83-7383-248-0 
 • Kotowska I.E., Matysiak A., Wincenciak L., Grotkowska G., 2007, Koncepcja projektu Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne (Economic and educational activity versus family duties – project concept), pp. 47-80. In: Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I.(eds.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych (Economic and educational activity and family responsibilities in Poland), Warsaw: Scholar Publishing, ISBN 978-83-7383-248-0 

Most important reports and unpublished working papers